Maulana Husain, Pelopor Dakwah Nusantara

Maulana Husain Jumadil Kubro (1310-1453M) dikenal sebagai seorang muballigh terkemuka, dimana sebagian besar penyebar Islam di Nusantara (Wali Songo), berasal dari keturunannya.

Beliau dilahirkan pada tahun 1310 M di negeri Malabar, yakni sebuah negeri dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya adalah seorang Gubernur (Amir) negeri Malabar, yang bernama Amir Ahmad Syah Jalaluddin.

Nasab lengkap beliau adalah Maulana Husin Jumadil Kubro bin Ahmad Syah Jalaluddin bin ’Abdullah Azmatkhan bin Abdul Malik Al-Muhajir bin ‘Alwi ‘Ammil Faqih bin Muhammad Shohib Mirbath bin ‘Ali Khali Qasam bin ‘Alwi Shohib Baiti Jubair bin Muhammad Maula Ash-Shaouma’ah bin ‘Alwi al-Mubtakir bin ‘Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin ‘Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin ‘Ali Al-‘Uraidhi bin Imam Ja’far Ash-Shadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Saw.

Versi lain mengatakan, Al-Imam Maulana Husain Jamaluddin Jumadil Kubro, dilahirkan pada tahun 1270 M di negeri Nasarabad, dan wafat di Wajo tahun 1453 M. Jadi usianya 183 tahun (Sumber : Al-Imam Husain Jamaluddin Akbar Jumadil Kubro bin Ahmad Syah Jalaluddin Azmatkhan).

Maulana Husin, memiliki banyak saudara di antaranya :
Maulana Isa, Qamaruddin, Majiduddin, Syeikh Tsanauddin (Thanauddeen/Datuk Adi Putera), Sultan Sulaiman Al-Baghdadi, Ali Nuruddin Syah, Husain Khalifatullah Syah, Syaikh Muhammad Ariffin Syah (Datuk Kelumpang Al Jarimi Al Fatani) , Muhyiddin Syah, Ali Syahabuddin Umar Khan, Abdullah Syah (Aludeen Abdullah),  Alwi Quthbuddin (Alwee Khutub Khan), Jalaluddin Abdullah, Hasanuddin, Aliyyuddin, Qadir Binaksah, Syarifah Alawiyyah, Qoimuddin

Maulana Husain memiliki beberapa nama panggilan, diantaranya Sayyid Husain Jamaluddin, Syekh Maulana Al-Akbar atau Syekh Jamaluddin Akbar Gujarat, beliau tercatat memiliki isteri 6 orang, yaitu :

1. Lalla Fathimah binti Hasan bin Abdullah Al-Maghribi Al-Hasani (Morocco)
Memperoleh seorang anak, yang kemudian dikenal dengan nama Maulana Muhammad Al-Maghribi.

2. Puteri Nizam Al Mulk dari Delhi
Memperoleh 4 anak yaitu: Maulana Muhammad Jumadil Kubra, Maulana Muhammad ‘Ali Akbar, Maulana Muhammad Al-Baqir (Syekh Subaqir), Syaikh Maulana Wali Islam

3. Puteri Linang Cahaya
Memperoleh 3 anak, yaitu: Pangeran Pebahar, Fadhal (Sunan Lembayung), Sunan Kramasari (Sayyid Sembahan Dewa Agung), Syekh Yusuf Shiddiq

4. Puteri Ramawati (Puteri Jeumpa/Pasai)
Memperoleh seorang anak yang bernama Maulana Ibrahim Al Hadrami.

5.Puteri Syahirah dari Kelantan
Memperoleh 3 anak. yaitu ‘Abdul Malik, ‘Ali Nurul ‘Alam dan Siti ‘Aisyah (Putri Ratna Kusuma)

6.Puteri Jauhar (Diraja Johor)
Memperoleh anak bernama Muhammad Berkat Nurul Alam dan Muhammad Kebungsuan

Sumber :
Al-Imam Husain Jamaluddin Kubro

(Note : Ke-empat isterinya yang terakhir, beliau nikahi selepas tiap-tiap seorang daripadanya meninggal dunia, sumber : karimon.wordpress.com)

Pada tahun 1349 M besama adiknya Syeikh Thanauddeen (Datuk Adi Putera) , tiba di Kelantan dalam menjalankan misi dakwahnya. Dari Kelantan beliau menuju Samudra Pasai, dan beliau kemudian bergerak ke arah Tanah Jawa.

Di Jawa beliau menyerahkan tugas dakwah ke anakanda tertuanya Maulana Muhammad Al-Maghribi. Beliau sendiri bergerak ke arah Sulawesi dan mengislamkan Raja Lamdu Salat pada tahun 1380 M.

Pada awal abad ke-15, Maulana Husin mengantar puteranya Maulana Ibrahim Al Hadrami ke tanah Jawa, tujuannya dalam upaya menyambung usaha-usaha dakwah anak tertuanya, Maulana Muhammad Al-Maghribi yang meninggal dunia pada tahun 1419 M.

Pada akhirnya beliau memutuskan untuk bermukim di Sulawesi, hal ini dikarenakan, sebagian besar orang Bugis ketika itu belum masuk Islam. Pada tahun 1453 M, Maulana Husin di panggil menghadap ILLAHI, dan dimakamkan di Wajo Sulawesi.


Silsilah Keturunan Maulana Hussein Jamadil Kubra Kita tentu pernah mendengar nama-nama Raden Fatah, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Pati Unus, Fathahillah dan Sultan Agung.

Namun, tidak banyak yang mengetahui, bahwa sesungguhnya mereka berasal dari satu leluhur yang sama, yakni seorang ulama, yang bernama Syaikh Maulana Husain Akbar

1. Maulana Muhammad al Maghribi (Maulana Malik Ibrahim)
1.1. Maulana Moqfaroh
1.2. Syarifah Sarah # Maulana Ali Murtardho (3.3)
1.2.1. Sunan Ngudung # Puteri Syarifat / Raden Ageng Maloka (3.1.2)
1.2.1.1. Sunan Kudus
1.2.1.1.1. Panembahan Pakaos

2. Siti Aisyah # Syaikh Abdul Khaliq Al Idrus
2.1. Syaikh Muhammad Yunus
2.1.1. Maulana Abdul Qadir (Pati Unus)
2.1.2. Syarifah Pasai

3. Ibrahim Al Hadrami / Ibrahim Asmaro / Ibrahim Zain al Akbar
3.1. Maulana Rahmatullah (Sunan Ampel)
3.1.1. Sunan Bonang
3.1.2. Raden Ageng Maloka
3.1.3. Sunan Drajat |
3.1.4. Raden Siti Mutasiah
3.1.5. Raden Siti Murtasimah
3.1.6. Raden Siti Mutmainah
3.1.7. Sunan Lamongan
3.1.8. Sunan Demak
3.1.9. Raden Siti Syafiah

3.2. Maulana Ishaq
3.2.1. Sunan Giri # Raden Siti Mutasiah (3.1.4)
3.2.1.1. Sunan Dalem Wetan / Zainal Abidin
3.2.1.1.1. Sunan Sedo Ing Margi / Pangeran Wiro Kesumo Cirebon
3.2.1.1.1.1. Pangeran Adipati Sumedang
3.2.1.1.1.1.1. Tumenggung Manco Negoro # Nyai Gede Pembayun (3.4.2.3.2.1.1)
3.2.1.1.1.1.1.1. Pangeran Sedo Ing Pasarean
3.2.1.1.1.1.1.1.1. Pangeran Mangkurat Sedo Ing Rejek
3.2.1.1.1.1.1.1.2. Sultan Abdurrahman Palembang / Kyai Mas Hindi
3.2.1.1.1.1.1.1.3. Kyai Mas Tumenggung Yudapati

3.2.1.1.2. Sunan Prapen (Maulana Muhammad)
3.2.1.1.2.1. Raden Ayu Ledah # Ki Ageng Gribig II (3.2.7.1.1.1)
3.2.1.1.2.1.1. Ki Ageng Gribig III (Maulana Sulaiman)
3.2.1.1.2.1.1.1. Demang Jurang Juru Sapisan
3.2.1.1.2.1.1.1.1. Demang Jurang Juru Kapindo
3.2.1.1.2.1.1.1.1.1. Kyai Ilyas
3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1. Kyai Murtadha
3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Muhammad Sulaiman
3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Abu Bakar
3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Ahmad Dahlan

3.2.1.1.3. Nyai Made Pandan
3.2.1.1.3. 1. Ki Ageng Saba
3.2.1.1.3.1.1.  Nyai Sabinah # Ki Ageng Pemanahan
3.2.1.1.3.1.1.1.  Panembahan Senapati
3.2.1.1.3.1.1.1.1.  Panembahan Hanyakrawati # Ratu Mas Hadi (3.4.1.1.2.1.1.1.)
3.2.1.1.3.1.1.1.1.1.  Sultan Agung

3.2.2. Syarifah Siti Sarah # Sunan Kalijaga
3.2.2.1. Sunan Muria
3.2.2.1.1. Sunan Ngadilangu

3.2.3. Syarifah Siti Musallimah # Mahdar Ibrahim (5.1.1)
3.2.3.1. Maulana Sayyid Fathahillah # Ratu Wulung Ayu (4.1.1.2)
3.2.3.1.1. Ratu Nawati Rarasa # Pangeran Dipati Cirebon (4.1.1.3.1)
3.2.3.1.1.1. Panembahan Ratu

3.2.3.1.2. Ratu Ayu Pembayun # Tubagus Angke
3.2.3.1.2.1. Pangeran Jayakarta (Sungerasa)
3.2.3.1.2.1.1. Pangeran Ahmad Jakerta
3.2.3.1.2.1.2. Ratu Mertakusuma # Sultan Abul Muali Ahmad (4.1.1.1.1.1.1.1)
3.2.3.1.2.1.2.1. Sultan Ageng Tirtayasa

3.2.4. Saiyid Mohamad Qassim
3.2.5. Syarifah Siti Khatijah
3.2.6. Syarifah Siti Maimunah # Syeikh Sultan Ariffin Sayyid Ismail

3.2.6.1. Ahmad Tajudin / Datuk Paduko Berhalo / Tok Putih
3.2.6.1.1. Ahmad Khamil / Tok Kayo Hitam
3.2.6.1.1.1. Zaharuddin / Panglima Lidah Hitam

3.2.6.2. Syarifah Siti Zubaidah # Pati Unus / Raden Abdul Qodir (2.1.1)
3.2.6.2.1. Raden Abdullah
3.2.6.2.1.1. Raden Arya Wangsa

3.2.7. Maulana Islam (Ki Pandanaran I) # Syarifah Pasai (2.1.2)
3.2.7.1. Sunan Tembayat (Ki Pandanaran II/Brawijaya Wekasa)
3.2.7.1.1. Ki Ageng Gribig I/Raden Jaka Dholog/Ki Ageng Jatinom/Wasibagno
3.2.7.1.1.1. Ki Ageng Gribig II/Ki Ageng Pangkaknyana/Pangeran Wasijiwa

3.3. Maulana ali Murtardho # Syarifah Sarah (1.2)
3.3.1. Sunan Ngudung # Puteri Syarifat / Raden Ageng Maloka (3.1.2)
3.3.1.1. Sunan Kudus
3.3.1.1.1. Panembahan Palembang (Ki Mas Syahid)

3.3.1.1.2. Panembahan Pakaos
3.3.1.1.2.1. Pangeran Ketandar Bangkal
3.3.1.1.2.1.1. Kyai Khatib
3.3.1.1.2.1.1.1. Kyai Abdur Rahman
3.3.1.1.2.1.1.1.1. Kyai Badrul Budur
3.3.1.1.2.1.1.1.1.1. Kyai Martalaksana
3.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1. Kyai Sulasi
3.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Abdul Azhim
3.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Muharram
3.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Abdul Karim
3.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Hamim
3.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Abdul Lathif
3.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Kholil Bangkalan

3.4. Syarifah Siti Zainab # Prabu Brawijaya V
3.4.1. Raden Fatah # Raden Siti Murtasimah (3.1.5)
3.4.1.1. Raden Trenggono
3.4.1.1.1. Pangeran Prawoto
3.4.1.1.2. Ratu Mas Cempaka # Sultan Hadiwijaya / Joko Tingkir
3.4.1.1.2.1. Pangeran Hadipati Benowo
3.4.1.1.2.1.1. Pangeran Hadipati Benowo II
3.4.1.1.2.1.1.1. Ratu Mas Hadi # Panembahan Hanyakrawati (3.2.1.1.3.1.1.1.1)
3.4.1.1.2.1.1.1.1. Sultan Agung

3.4.1.1.2.1.1.1.1.1. Sultan Amangkurat I
3.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1. Sultan Pakubuwono I
3.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Amangkurat IV
3.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Hamengkubuwono I
3.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Hamengkubuwono II
3.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Hamengkubuwono III
3.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Pangeran Diponegoro

3.4.1.1.2. Ratu Ayu Kirana # Maulana Hasanuddin (4.1.1.1)
3.4.1.1.2.1. Ratu Winahon
3.4.1.1.2.2. Pangeran Arya Jepara

3.4. Syarifah Siti Zainab # Adipati Aryo Dillah / Sultan Abdullah
3.4.2. Raden Husin
3.4.2.3. Raden Mohamad Yunus (Kiai Gede Ing Lautan)
3.4.2.3.1. Kyai Gede Ing Suro
3.4.2.3.2. Kiai Gede Ing Ilir
3.4.2.3.2.1. Ki Gede Ing Suro Mudo
3.4.2.3.2.1.1. Kyai Mas Adipati
3.4.2.3.2.1.1.1. Nyai Gede Pembayun

4. Ali Nurul Alam
4.1. Wan Abdullah (Sultan Umdatuddin)
4.1.1. Sunan Gunung Jati
4.1.1.1. Maulana Hasanuddin
4.1.1.1.1. Maulana Yusuf
4.1.1.1.1.1. Maulana Muhammad
4.1.1.1.1.1.1. Sultan Abumufakhir
4.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Abul Muali Ahmad

4.1.1.1.2. Syarifah Khadijah # Sayyid Abdurrahman Basyaiban
4.1.1.1.2.1. Kyai Maulana Sayyid (Mas) Sulaiman

4.1.1.1. Maulana Hasanuddin # Ratu Ayu Kirana (3.4.1.1.2)
4.1.1.1.3. Ratu Winahon
4.1.1.1.4. Pangeran Arya Jepara

4.1.1.2. Ratu Wulung Ayu
4.1.1.3. Panembahan Pasarean
4.1.1.3.1. Pangeran Dipati Cirebon

4.1.2. Sultan Muzaffar Syah
4.1.2.1. Abdul Hamid Syah
4.1.2.1.1. Faqih Ali Al Malabari

5. Muhammad Berkat Nurul Alam / Zainal Alam Barakat
5.1. Abdul Ghafur
5.1.1. Mahdar Ibrahim

5.2. Ahmad Zainal Alam
5.2.1. Abdurrahman Rumi

5.3. Sunan Gresik (Sunan Tandhes) # Syarifah Jamilah binti Syeikh Ibrahim Al Hadrami
5.3.1. Sayyid Abbas
5.3.2. Sayyid Yusof # Syarifah Siti Mariam binti Maulana Sayyid Subakir
5.3.3. Sayyid Abdullah
5.3.4. Sayyid Ibrahim
5.3.5. Sayyid Abdul Ghaffar
5.3.6. Sayyid Ahmad # Syarifah Siti Fatimah binti Maulana Sayyid Ali Nurul Alam
5.3.7. Sayyid Mohamad Faroq
5.3.8. Syarifah Siti Sarah.

6. Muhammad Kebungsuan (Handayaningrat)
6.1. Shihabudin (Ki Ageng Pengging)
6.1.1. Abdurrahman (Jaka Tingkir)
6.1.1.1. Abdul Halim (Pangeran Benawa)

Catatan :

1. Berdasarkan catatan dari keluarga azmatkhan, ayah dari Raden Fatah bukan Prabu Brawijaya V, melainkan  Wan Abdullah (Sultan Umdatuddin) bin Ali Nurul Alam bin Maulana Husain Jumadil Kubro.

Lintas Berita :
Dinasti Giri Kedaton dan Silsilah Presiden Indonesia : Sukarno, Suharto, BJ.Habibie, Gusdur, Megawati serta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Artikel Terkait
01. Sunan Kalijaga, Ulama Seniman
02. Sunan Giri, Pendidik yang Ahli Fiqih
03. Rasionalisasi, Kisah Syaikh Siti Jenar
04. Meninjau Kembali, Silsilah Kyai AHMAD DAHLAN (Muhammadiyah) ?

Iklan

24 responses to “Maulana Husain, Pelopor Dakwah Nusantara

 1. MAJLIS TAKLIM THARIQUL ISTIQAMAH
  Bedali – Lawang – Malang
  Apa Sayyid Husain Jamaluddin orang yang sama dengan Sayyid Jamaluddin Akbar ini.Mungkin data yang lebih lengkap agar tidak membingungkan bahkan sekarang sudah bayak tulisan bahwa wali sanga orang cina bahkan ada yang menulis mereka penghiyanat.
  Menurut Kitab Kanzul Ulum Ibnul Bathuthah, wali sanga berganti susunan orangnya sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:
  Sayyid Jummadil Kubra/Sayyid Jamaluddin Akbar berdakwah di tanah Jawa tahun 1399 M. Pada sekitar 1404 M Sayyid Jumadil Kubra meninggalkan Pulau Jawa untuk kembali ke kampung halamannya di Samarkhan Azharbaijan dengan maksud melaporkan temuan dan pengalaman dari apa yang telah beliau lakukan di Pulau Jawa kepada kekhalifahan Turki Sultan Muhammad I sekaligus beliau mengusulkan untuk segera menyusun kekuatan dakwah yang akan di tugaskan untuk menyiarkan agama islam ke pulau Jawa.
  Dalam pertemuannya dengan Sultan Muhammad I(raja Turki saat itu) Sayyid Jumadil Kubra mengusulkan agar Sultan Muhammad I mengundang beberapa Ulama’ dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang memiliki karomah besar untuk di ajak musyawarah membahas kegiatan dakwah islam dan pengembangannya di pulau Jawa.

  Dewan wali sanga 1 tahun 1404:
  1. Syaikh Maulana Malik Ibrahim, asal Turki ahli Tatanegara, dakwah di Jawa Timur, wafat di Gresik tahun1419.
  2. Maulana Ishak, asal Samarkand Rusia, ahli pengobatan, dakwah di Jawa lalu pindah dan wafat di Pasai.
  3. Maulana Ahmad Jumadil Kubra, asal Mesir, dakwah keliling, makam di Troloyo-Trowulan Mojokerto.
  4. Maulana Muhammad Al Maghrobi, asal Maghrib-Maroko, pendakwah keliling, di kenal dengan sebutan Sunan Geseng, makam di Jatinom Klaten tahun 1465.
  5. Maulana Malik Isro’il, asal Turki, ahli Tatanegara, di makamkan di Gunung Santri antara Serang-Merak tahun 1435.
  6. Maulana Muhammad Ali Akbar, asal Persia Iran, ahli pengobatan, makam di gunung santri tahun 1435.
  7. Maulana Hasanuddin, asal Palestina, pandakwah keliling, di makamkan tahun 1462 di samping Masjid Banten Lama.
  8. Maulana Aliyuddin, asal Palestina, pendakwah keliling, di makamkan tahun 1462 di samping Masjid Banten Lama.
  9. Syaikh Subakrir, ahli menumbali tanah angker yang di huni jin jahat, beberapa waktu di Jawa lalu Kembali dan wafat di Persia tahun 1462.

  Dewan Wali Sanga II tahun 1436 M:
  1. Raden Rahmat Ali Rahmatullah, berasal dari Cempa Maungthai Selatan, dating Tahun 1421 dan di kenal sebagai Sunan Ampel (Surabaya) menggantikan Malik Ibrahim yang wafat.
  2. Sayid Ja’far Sodiq, asal Palestina, datang tahun 1436 dan tinggal di Kudus sehingga di kenal sebagai Sunan Kudus, menggantikan Malik Isro’il.
  3. Syarif Hidayatullah, tahun 1436 menggantikan Ali Akbar yang wafat.

  Dewan Wali Sanga III tahun 1463 M:
  1. Raden Paku atau Maulana A’inul Yaqin pengganti ayahnya pulang ke Pasai, kelahiran Blambangan, putra dari Maulana Ishak, berjuluk Sunan Giri dan makamnya di Gresik.
  2. Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, putra Adipati Tuban bernama Wilatikta, yang menggantikan Syekh Subakhir yang kembali ke Persia.
  3. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang kelahiran Ampel, putra Sunan Ampel yang menggantikan Hasanuddin yang wafat.
  4. Raden Qosim atau Sunan Drajat kelahiran Ampel, putra Sunan Ampel yang menggantikan Aliyyuddin yang wafat.

  Dewan Wali Sanga IV tahun 1466 M:
  1. Raden Fatah putra raja Brawijaya Majapahit (tahun 1462 sebagai Adipati Bintoro, tahun 1465 membangun Masjid Demak dan menjadi raja tahun 1478) murid Sunan Ampel,menggantikan Ahmad Jumadil Kubro yang wafat.
  2. Fathullah Khan, putra Sunan Gunung Jati, menggantikan Al Maghrobi

  Dewan Wali Sanga V:
  1 Raden Umar Sahid atau Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga,
  2 Syaikh Siti Jenar atau Syaikh Lemah Abang, awalnya termasuk anggota para wali, tetapi karena lama-lama ajarannya di anggap menyimpang dari syariat agama islam, maka ia mendapat hukuman dari wali yang lain
  3 Sunan Tembayat atau Adipati Pandanaran menggantikan Syakh Siti Jenar yang wafat.

  • Sunan Ngundung / Maulana Usman Haji ayah Sunan Kudus, makamnya di Trowulan Mojokerto
  • Sayyid Ibrahim / Ibrahim As-Samakhandi putra Maulana Ahmad Jumadil Kubro ayah Sunan Ampel, makamnya di Tuban
  syahruddinabbas

  syahruddinabbas
  bukan 8 tapi 9, 9 yang terkenal yang biasa diziarahi bukan dari 1 angkatan/generasi karena letaknya di pantura jadi mudah diziarahi. 9 yang awal utusan sultan muhammad I Khalifah islam saat itu tahun 1419 M. Jamaluddin akbar,malik ibrahim,maulana ishak,muhammad al maghrobi,syaikh subakir,aliyuddin,hasanuddin,ali akbar dan malik izro’il hampir semua Sayyid dan punya sisilah yang nyambung dengan Sayyidina Ali R.A. dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah S.A.W.

  Sayyid Jumadil Kubro/ Jamaluddin Akbar bin Zainal Husain bin Zainal Akbar bin Zainal Alam bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain Putra Sayyidina Ali bin Abi Tholib R.A.dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah.S.A.W.
  Sunan bonang dan sunan drajad putra Sunan Ampel/Ali Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim bin Sayyid Jamaluddin Akbar.
  Maulana Ainul Yaqin /Sunan Giri putra Maulana Ishak bin Sayyid Jamaluddin Akbar .
  Sunan Kudus Syaikh Ja’far Shodiq putra Sunan Ngundung Usman Haji bin Ali Murtadho bin Sayyid Ibrahim bin Sayyid Jamaluddin Akbar.
  Buku Silsilah Sayyid Jumadil Kubro Penyusun H.M.Cholil Nasiruddin.Dan Kisah Para Wali Penyusun Hariwijaya

  • “Sunan Ngundung / Maulana Usman Haji ayah Sunan Kudus, makamnya di Trowulan Mojokerto”
   mungkin maksud bapak adalah sunan ngudung (ayah jakfar sodiq/sunan kudus) makamnya ada di masjid demak, berseblahan dengan makam isterinya

  • baca hal pada fb ku pd koment profil sayidina ali…

 2. terus makam yg di jogja itu siapa?…. karena khusus keluarga yg tau persis sejarah di tanah air bahkan kalu di terususin ada tiga sejarah+ sejarah sirr keluarga yg ga bisa ga bisa di tanpikan kalu sejarah nasional,daerah, dan legenda itu cuma kulit dan isi doank bukan IRENGANNYA/ SIRRnya banyak hal yg cuma menampilkan figur sosok kakek moyangnya sendiri tapi apakh kalian bisa tuk menampilkan diri sendiri bukan cuma kaya lagu alm mbah surip TAK GENDONG KEMANA..MANA…HA>>HA>>HA>>HA>>

  • Selidik Sejarah

   Dari informasi yang kami dapat, mengenai Syekh Jumadil Kubro adalah :

   1. Syekh Husain Jumadil Kubro, dimakamkan di Wajo Sulawesi

   2. Syekh Muhammad Jumadil Kubro, dimakamkan di Gunung Plawangan Turga Kaliurang Yogyakarta (Beliau anak Syekh Husain Jumadil Kubro)

   3. Syekh Ahmad Jumadil Kubro, dimakamkan di Troloyo Mojokerto (Beliau anak Syekh Muhammad Jumadil Kubro)

 3. Yang menjadi pertanyaan saya dari silsilah ini adalah: ….‘Ali Zainal ‘Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Saw. Pertanyaan saya :IMAM HUSAIN BIN FATIMAH?? Sepengetahuan saya satu2nya Manusia yg berNASAB ke Ibu Adalah Nabi ISA.AS BIN MARYAM. Apakah Imam Husain TIDAK PUNYA AYAH seperti Nabi ISA AS??

  • Putera Sudarjat Wirabrata

   Pertanyaan yg dalam… ^_^
   nyimak—–>>>> lanjut…

  • Imam Husain memiliki ayah bernama Ali Bin Abi Thalib. Penulis menulis dari nasab garis keturunan dari ibunya. Jadi nama lengkapnya kalau dari nasab ayahnya menjadi Husain bin Ali bin Abdul Mutholib dan seterunya.

 4. Dari sejarah yg telah di paparkan, jadi pertanyaan bagi kami; dimana kelanjutan catan perjalanan maulana Husain Jamaluddin di Sulawesi, dan dimana keturunan beliau….

  wassalam….

 5. inilah yang menbingunkan katanya kuburangnya di wajo bahkan gusdur mengakui ada di wajo ,dan memang ada kuburung yang terletak di puncak gunung ,4 km dari sengkang ibu kota wajo kuburan itu di namai petta walie ( raja nya walli ) kalau itu betul kuburangnya beliu ,kenapa penda setempat tidak mengurus nya ( merenofasi ) beliu kan masih turung nabi , ya allah ampunilah dosa hambamu ini ,tapi saya yakini dan manyarakat di sengkang sudah mengiyakan ,apalagi gusdur ,tolong pada bapak profesos alhli sejarah ,di cari tau ,kalau memang benar, kita berdosa besar ,kenapa tidak dipeliharah ,bahkan orang awang di tempati bernasar sambil potong hewan kalau
  kalau nasar tercapai bukakan ini sirik ,dan beliu ( petta walie ) tidak suka itu ,wassalam

  • kondisi makam beliau memang sangat mengkhawatirkankarena tidak terawat, padahal beliau adalah nenek moyang para wali. seandainya makam tersebut terletak dijawa tentu akan berbeda kondisinya, layaknya makam waliullah lainnya yg ramai dikunjungi peziarah dan tentunya dilestarikan sebagai tempat keramat dan bersejarah. pemda setempat mungkin kurang paham dengan sejarah penyebaran agam islam di indonesia bahkan di daerahnya sendiri, bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan islam pertama pertama kali di tanah bugis sehingga mereka saat ini bisa menikmati manisnya ajaran islam.

   • pada tanggal 28-09-2012 kami menziarahi makam beliau……….memang jauh dari kelayakan makam para waliyullah yg ada d jawa..namun sekarang sudah agak mendinganj karna terlihat bersih .semoga Pemda mampu mengevaluasi tempat2 bersejarah dan menjadikan tempat tersebut sebagai lahan kajian sejarah yg mampu di warisi Generasi islam kita.

 6. Alhamdulillah. infomasi yang ada manfaat rujukan.Insyaallah.

  • Alhamdulilah jadi mengerti silsilah para pendakwah sekaligus wali yang ada di nusantara.
   Saya pernah mendengarkan kalau ki ageng selo /abdurrahman dengan marga assegaf yang berarti masih keturunan arab apakah ada mengetahui?

 7. adakah sunan bayat/ki ageng pandanarang terkait dgn ulama besar ini????

 8. Selain jalur keluarga Azmatkhan, sesungguhnya Nusantara pada abad ke-9 (sekitar tahun 840 M), telah didatangi oleh anak keturunan Sayyidina Husein, melalui Ali Muktabar bin Muhammad Al Diba’i bin Imam Ja’far As Siddiq.

  Keturunannya bahkan menjadi Penguasa Kerajaan Perlak dikemudian hari…

  01. Nabi Muhammad SAW + Siti Khodijah RA

  02. Siti Fataimah Az Zahra RA + Imam Ali RA

  03. Imam Husin RA

  04. Imam Ali Zainal Abidin

  05. Imam Muhammad Al Baqir

  06. Imam Ja’far As Siddiq

  07. Muhammad Al Diba’i

  08. Ali Muktabar

  09. Sultan Maulana Abdul Aziz Syah

  10. Sultan Maulana Abdul Rahim Syah

  11. Syarifah Perlak (Ibunda dari Sultan Makdum Malikul Qadir Syah)

  12. Sultan Makdum Malikul Qadir Syah

  13. Sultan Makdum Muhammad Amin Syah

  14. Sultan Makdum Alaudiin Abdul Malik Syah

  15. Sultan Makdum Malik Ibrahim Syah [Sultan Perlak (976-1012 M)]

  16. Makdum Malik Ishaq atau Meurah Ishaq

  17. Makdum Malik Mesir atau Meurah Mersa atau Tuk Mersa

  18. Makdum Malik Ibrahim atau Meurah Silo

  19. Makdum Malik Abdullah atau Meurah Seulangan atau Meurah Jaga

  20. Sultan Malik Al Saleh

  21. Sultan Muhammad Malikul Zahir

  22. Sultan Malikul Mahmud

  23. Sultan Ahmad Malik Az Zahir

  24. Sultan Zainal Abidin (menikah dengan Siti Zubaidah, terdapat di dalam Hikayat Zubaidah)

  25. Puteri Ramawati (menikah dengan Syeikh Jamaluddin Kubro)

  26. Maulana Ibrahim Al Hadrami/Syekh Ibrahim Asmoro…

  Keturunan yang terkemukan, dari Maulana Ibrahim Al Hadrami, antara lain :

  – (27) Maulana Rahmatullah (Sunan Ampel) bin (26) Maulana Ibrahim Al Hadrami

  – (28) Sunan Giri bin (27) Maulana Ishaq bin (26) Maulana Ibrahim Al Hadrami

  WaLlahu a’lamu bishshawab

  Sumber :
  http://www.facebook.com/notes/pak-syeikh/nasab-sultan-malikul-sallehsultan-samudera-pasai-1261-1297-m/172730046118845

  http://en.rodovid.org/wk/Special:ChartInventory/392707

  • Sumber lain menulis Silsilah Sultan Malik al Saleh, sebagai berikut :

   Sultan Malik al-Saleh (Meurah Silu) putra Meurah Makhdum Malik Ahmad (Raja Jeumpa) putra Meurah Makhdum Ahmad (Raja Samalanga) putra Meurah Makhdum Malik Ibrahim (Raja Jeumpa) putra Meurah Makhdum Malik Masir (Raja Isak-Gayo II) putra Muerah Makhdum Malik Isak (Raja pertama Isak-Gayo) putra Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Syah (Sultan Perlak VII) putra Sultan Makhdum Alaiddin Muhammad Amin Syah (Sultan Perlak VI) putra Sultan Makhdum Alaiddin Abdulkadir Syah(Sultan Perlak V) putra Meurah Makhdum Ahmad (Perdana Menteri Perlak pada masaSultan Perlak II, Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdurrahman Syah) putra MeurahMakhdum Bahrum (Perdana Menteri Perlak pada masa Sultan Perlak I, Sultan AlaiddinMaulana Sayyid Abdul Aziz Syah) putra Meurah Shahri Nuwi (pendiri Perlak) putraSahriansyah Salman al-Parisi (Raja Islam pertama Jeumpa) yang datang dari Persia.Menurut ahli sejarah beliau adalah keturunan dari Sayyidina Husein bin Sayyidina Ali,cucu Nabi Muhammad saw yang dilahirkan di Persia dan menjadi Raja di JeumpaBireuen.

   Sumber :
   http://id.scribd.com/doc/12075241/KETIKA-PASAI-MENAKLUKKAN-MAJAPAHIT

  • Dalam sumber yang sama disebutkan :

   Sayyid Jamaluddin menikah dengan salah seorang puteri di Kerajaan Pasai yang dikenal dengan ”Putri Jeumpa”, yang juga saudara ipar dari Sultan Malik al-Zahir II,Sultan Pasai. Jadi Sayyid Jamaluddin dengan Sultan Malik al-Zahir II sepengambilan (biras). Pernikahan Sayyid Jamaluddin ini melahirkan putera yang bernama Sayyid Ibrahim al-Akbar / Syekh Ibrahim Asmoro / Maulana Ibrahim Al Hadrami

   Keterangan :
   Sultan Malik al-Zahir II (Sultan Mahmud) bin Sultan Malik al-Zahir I (Sultan Muhammad) bin Sultan Malik al Saleh

  • Versi lain menyebutkan, Raja-Raja Aceh berasal dari Zuriat Abdullah al Bahir al Farisi…

   Silsilah Sunan Giri

   Sunan Giri (Maulana Ainul Yaqin) bin Maulana Ishaq bin Makhdum Ibrahim as-Samarqandy / Maulana Ibrahim zain Akbar bin Syarifah Jeumpa (?, istri dari Syaikh Husain Jamaluddin Kubro) bin Syarif Jeumpa II (?) bin Syarif Jeumpa I (?, saudara dari Pendiri Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik al Saleh) bin Meurah Makhdum Malik Ahmad (Raja Jeumpa) bin Meurah Makhdum Ahmad (Raja Samalanga) bin Meurah Makhdum Malik Ibrahim (Raja Jeumpa) bin Meurah Makhdum Malik Masir (Raja Isak-Gayo II) bin Muerah Makhdum Malik Isak (Raja pertama Isak-Gayo) bin Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Syah (Sultan Perlak VII) bin Sultan Makhdum Alaiddin Muhammad Amin Syah (Sultan Perlak VI) bin Sultan Makhdum Alaiddin Abdulkadir Syah(Sultan Perlak V) bin Meurah Makhdum Ahmad (Perdana Menteri Perlak pada masa Sultan Perlak II, Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdurrahman Syah) bin Meurah Makhdum Bahrum (Perdana Menteri Perlak pada masa Sultan Perlak I, Sultan Alaiddin Maulana Sayyid Abdul Aziz Syah) bin Meurah Shahri Nuwi (pendiri Kerajaan Perlak) bin Sahriansyah Salman (Raja Islam pertama Jeumpa) bin Abdullah al Bahir al Farisi bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah az-Zahrah binti Muhammad Rasulullah

 9. Makam Sayyid Jamaluddin Al Akbar Al Husain, salam baginya, terletak di Desa Tosora Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah Maqam beliau sekarang sudah dalam kondisi terawat walaupun tidak sebagus makam anak dan cucunya di Jawa (Wali Songo). Semoga kedepan Makam beliau bisa lebih baik lagi …

 10. Mau tanya. Mohon pencerahan. Banyak temuan dengan nama Mawlana Maghribi.
  1. Mawlana Maghribi alias Ahmad Zainal Alam anak Sayid Zainal Alama Barokat, cucu Mawlana Husein Jamaluddin Akbar. Beliau, Maghribi ini, makamnya di mana?
  2. Mawlana Maghribi alias Mawlana Malik Maghribi bin Mawlana Malik Ibrahim, cucu Mawlana Husein Jamaludin Akbar. Beliau, Maghribi ini, makamnya di mana?
  3. Mawlana Maghribi, dimakamkan di Tegal. Siapa beliau?
  4. Mawlana Maghribi, dimakamkan di Cirebon. Siapa beliau?
  5. Mawlana Maghribi, anak Mawlana Yusuf, cucu Mawlana Hasanuddin, buyut Sunan Gunung Djati. Adakah yang tahu mengenai Mawlana Maghribi yang satu ini? Makamnya di mana?
  Terima kasih dengan penjelasan dan pencerahan

  • Andi.S.Rizal Ar - Rappany

   Maulana Maghribi, anak Maulana Yusuf, cucu Mawlana Hasanuddin, buyut Sunan Gunung Djati. Adakah yang tahu mengenai Mawlana Maghribi yang satu ini? Makamnya di mana? makamnya ada di Komplex Raja Rappang di Rappang Sidenreng Rappang keluarga besar Syekh Yusuf Ar – Rappany

 11. alhamdulillah , terimakasih untuk penulis . izin membaca & mempelajari

 12. allhamdulillah nyimak… 🙂 , mohon maaf adakah yg tau atau punya referensi seputar wali angkatan 1 yakni . maulana hasanuddin & maulana aliyuddin…. mohon beri tahu saya kalo ada terima kasih (soalnya susah mencari informasi seputar kehidupan mereka )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s